Bengt Magnusson (Bjälboätten)

svensk biskop

Bengt Magnusson, död 1236 eller 1237, var en svensk biskop, son till Magnus Minnesköld och Ingrid Ylva och bror till bl.a. Birger jarl.

Bengt Magnusson
Titlar
Tidsperiod 1220-1236
Företrädare Hans bror Karl Magnusson
Efterträdare Lars
Kyrkliga ämbeten
Kyrka Romersk-katolska kyrkan
Titel Biskop
Stift Linköpings stift, biskop
Period 1220-1236
Period 1220-1236
Personfakta
Personnamn Bengt Magnusson
Död 1236 eller 1237
Linköping
Släkt
Frälse- eller adelsätt Bjälboätten
Far Magnus Minnesköld
Mor Ingrid Ylva
Släktingar Bror till Birger jarl
Familj
Make/maka möjligen Sigrid "den fagra" Tydicksdotter (enl. Jäderstam)
Barn Magnus Bengtsson (Bjälboätten)

Lagmansgrenens vapensköld

Bengt Magnusson efterträdde sin bror (eller halvbror) Karl Magnusson, efter att denne stupat vid korståg i Baltikum, som biskop i Linköping mellan 1220 och 1236. Han tog initiativ till utbyggnaden av Linköpings domkyrka till en katedral vilket var Sveriges första gotiska byggnadsprojekt, och han invigde Mariakyrkan (nuvarande domkyrkan) i Visby 1225.

Linköpings domkapitel, Sverige äldsta domkapitel, grundades med påvens tillåtelse år 1232 under biskop Bengts tid.

Inte att förväxla med hans sonson Bengt Magnusson av bjälboättens lagmansgren.

Barn redigera

  1. Magnus Bengtsson, 1247–1263 lagman i Östergötland, fogde på Kalmar slott, död 1263

Se även redigera