Beijer Alma är ett svenskt, börsnoterat företag som äger och utvecklar internationella industriföretag, främst inom komponenttillverkning och handel. Koncernen har tre helägda dotterbolag – Lesjöfors AB som tillverkar fjädrar och banddetaljer, Habia Cable AB som är specialiserat på kabeltillverkning och Beijer Tech AB som arbetar med industrihandel, t.ex. förnödenheter, insatsvaror och maskinutrustning.

Beijer Alma AB
Org.nr556229-7480
HuvudkontorSverige Uppsala, Sverige
NyckelpersonerHenrik Perbeck
Vd Koncernchef
Johan Wall
Styrelseordförande
Antal anställda2 544
Ekonomi
Omsättning3 972 Mkr [1]
Rörelseresultat528 Mkr [2]
Vinst efter skatt388 Mkr [3]
Övrigt
Webbplatswww.beijeralma.se

Beijer Alma har drygt 2 500 medarbetare i 18 länder, varav cirka 725 i Sverige. Under 2017 omsatte Beijer Alma 4 miljarder kronor. Resultatet efter finansnetto var 517 miljoner kronor. Henrik Perbeck är VD. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Cirka 75 procent av försäljningen ligger utanför Sverige. Lesjöfors och Habia är de mest internationella verksamheterna med en försäljning på sammanlagt 60 marknader. De viktigaste länderna och regionerna är Norden, Storbritannien, Tyskland, Kina, Frankrike, Sydkorea och USA. Industrihandeln i Beijer Tech inriktas på företag i Norden.

Beijer Almas bolag arbetar nästan uteslutande med industriföretag, t.ex. verkstads- och fordonsindustrin, telekom- och energisektorn samt på försvarsmarknaden. Lesjöfors och Habia är inriktade på utvalda segment eller nischer på fjäder- och kabelmarknaden.

Historik, ägareRedigera

 • Beijer Alma bildades som ett regionalt investmentbolag i Uppsala 1983. Ett av de första bolagen som förvärvades var Habia Cable.
 • Koncernen börsnoterades 1987.
 • År 1989 köptes fjädertillverkaren Lesjöfors. På 1990-talet förvärvades fler fjäderföretag.
 • Vid millennieskiftet var Beijer Alma inriktat på komponentillverkning och började etablera produktion i lågkostnadsländer.
 • Genom åren har många kompletterande företagsköp gjorts, som förvandlat Lesjöfors till en alltmer internationell verksamhet. Även Habia har växt via företagsköp utanför Sverige.
 • År 2010 förvärvades Beijer Tech. Därmed kom en handelsverksamhet återigen in i koncernen.
 • Under 2014 förvärvades en fjäderverksamhet i Nordamerika.
 • Vid utgången av 2017 hade Beijer Alma 12 558 aktieägare. Största ägare är sedan början av 1990-talet Anders Wall.
 • Under 2016 förvärvade Lesjöfors John While Group med tillverkning i Singapore, Kina och Thailand samt Spiralspecialisten med tillverkning i Tyresö.
 • Under 2017 förvärvade Beijer Tech Svenska Brandslangfabriken AB.

DotterbolagRedigera

LesjöforsRedigera

Lesjöfors har tillverkat fjädrar sedan 1852 och är en heltäckande leverantör av industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Produkterna används inom allt från hushållsprodukter till högteknologiska produkter. Företaget är ledande i Norden och en av de större aktörerna på Europamarknaden. Ett av de viktigaste produktområdena är chassifjädrar, där Lesjöfors är ledande i Europa. Sedan 2014 har företaget även verksamhet i Nordamerika. Lesjöfors har drygt 1 700 anställda och 21 fabriker i tio länder. Alla fabriker är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Lesjöfors försäljning

 • Omfattar 60 marknader. De viktigaste länderna är Sverige, Storbritannien, Tyskland, Kina och USA.
 • 85 procent av försäljningen ligger utanför Sverige.
 • Mer än 60 procent av försäljningen avser kundanpassade produkter.

Habia CableRedigera

Habia Cable utvecklar och tillverkar specialkablar och kabelsystem. Många av produkterna används i högteknologiska miljöer, där kraven på teknisk prestanda är höga. Specialkablarna måste exempelvis klara mycket höga eller låga temperaturer, radioaktivitet, tryck eller vibrationer. Det största produktområdet är telekom, där Habia Cable är världsledande inom kabel till mobiltelefoni. Företaget har cirka 625 medarbetare och fabriker i fyra länder. Alla fabriker är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Habias försäljning

 • Omfattar cirka 50 marknader.
 • 95 procent av försäljningen ligger utanför Sverige.
 • Hög andel specialanpassade produkter till kunder på industri- och försvarsmarknaden.

Beijer TechRedigera

Beijer Tech är specialiserat på industrihandel, bland annat med industriförnödenheter, insatsvaror och maskinutrustning. Företaget samarbetar med ledande tillverkare runtom i världen. Beijer Techs produkter och kunnande bidrar till att förbättra kundernas industriprocesser, eller ger tids- och kostnadsbesparingar i deras produktion. Industrislag är ett stort produktområde, där Beijer Tech är marknadsledare i Sverige. Företaget har drygt 200 medarbetare i åtta fristående handelsbolag i Norden. Alla företagen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Beijer Tech köpte 2017 Svenska brandslangsfabriken i Skene.

Beijer Techs försäljning

 • Huvudmarknad är Norden, där Sverige är den största enskilda marknaden.
 • 80 procent av försäljningen går till slutkunder inom industrin.
 • Sortimentet omfattar ungefär 35 000 produkter.

Externa länkarRedigera