Baskyl är den del av ett brytvapen där hane/hanar, slagstift, avtryckare och dylikt sitter. Baskylen uppfanns av Anson och Deeley 1875.

En skematisk bild av en baskyl. På den övre bilden är vapnet avfyrat och på den undre bilden spänns hanarna när vapnet öppnas.