Avtryckare - den del på ett eldvapen som skytten trycker in för att avfyra vapnet.

Avtryckaren på en modern automatpistol. En äldre, dubbelpipig pistol med två avtryckare.
Avtryckaren på en modern automatpistol.
En äldre, dubbelpipig pistol med två avtryckare.