Basidier (singular: basidium) är ministrukturer involverade i spridning av sporer vid förökning av svampar och kan hittas med blotta ögat på undersidan av deras hattar. De mognar i faser tillsammans med svampen och till slut släpper oräknerliga mängder sporer, som via luft hamnar till slut på marken och utvecklas till nytt svampmycel.

Svampens undersida är veckad för att öka kontaktytan med luften för att maximera sporutsöndring.