Barrkropp kallas den inaktiverade X-kromosomen hos kvinnliga däggdjur. Hos däggdjur har manliga exemplar en X-kromosom och kvinnliga två per cell. Tidigt i den embryonala utvecklingen stängs en av dessa två kromosomer av genom att den kondenseras till en liten kropp av heterokromatin, upptäckt av Murray Barr 1949.

Cellkärna av en kvinna; pilen pekar på Barr-kroppen vid cellkärnans rand. Könskromatinet blir synligt på grund av färgningar

Barrkroppar har använts som könstest vid idrottstävlingar.

Se ävenRedigera