En barnfilm är ett samlingsnamn som ofta används för att klassificera en film som främst är riktad för barn och ungdomar. Många västerländska animerade filmer, till exempel från Disney, är klassade som barnfilmer. En tidig framgångsrik svensk barnfilmen var Barnen från Frostmofjället (1945).[1]

En scen ur den tecknade filmen Gullivers resor från 1939

Barnfilm i svensk lagstiftning redigera

Barnfilmer brukar ofta inte ha någon åldersgräns, just med tanke på att de är avsedda för barn, men på vissa barnfilmer sätts lägre åldersgränser, ofta på grund av visst innehåll som kan uppfattas som skrämmande för mindre barn.

I Sverige har tre åldersgränser satts för barn under årens lopp. Den första sattes redan 1911 och till 15 år. En ålderssänkning kom 1959 och då var det 11 år som gällde varpå den sista sänkningen kom 1978 och då till 7 år.[2]

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Angelica Risberg (10 september 2007). ”Barnfilmen fast i fredat paradis” (på svenska). Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/barnfilmen-fast-i-fredat-paradis. Läst 26 oktober 2020. 
  2. ^ Tobias Sonestedt (8 april 2015). ”Åldersgränser i censurens kölvatten”. Linnéuniversitetet. sid. 13. http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:839536/FULLTEXT01.pdf. Läst 26 oktober 2020. 

Vidare läsning redigera