Åldersgräns

gräns baserat på ålder för att få utföra vissa handlingar

Åldersgräns innebär att man måste ha uppnått en viss ålder för att få göra vissa saker. Åldersgränser kan skilja sig åt mellan olika länder och finns oftast reglerade i lagen.

Se ävenRedigera