Barnavårdsföreningen i Finland

Barnavårdsföreningen i Finland r.f. är en tvåspråkig barnskyddsorganisation i Finland. Föreningen bildades 1893 på initiativ av Anna af Schultén (1860–1928) och är Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Barnavårdsföreningen har sitt huvudsäte i Helsingfors. Föreningen är en av grundarorganisationerna bakom Stiftelsen Barnens Dag som bedriver nöjesparken Borgbacken i Helsingfors.

Barnavårdsföreningen
OrganisationsnamnBarnavårdsföreningen i Finland
KlassificeringNGO
Bildad1891
GrundareAnna af Schultén
verksamhetsledarePia-Lisa Sundell
Webbplatswww.bvif.fi
Föreningens grundare Anna af Schultén. (Fotografi av Signe Brander.)

Verksamhetens syfte är att:

  • verka för en sund och ändamålsenlig barnavård
  • vårda och fostra socialt utsatta barn och sörja för deras yrkesutbildning
  • bistå föräldrarna vid vården och fostran av deras barn
  • främja undervisning i barnavård och –fostran

Barnavårdsföreningens verksamhet omfattar vård utom hemmet, småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet för skolelever, stöd till familjer, arbete för ökat välmående i skolan och psykosocialt stöd till barn och unga, information och fortbildning av personal inom vård, skola och omsorg. Organisationen driver Tölö barnhem, fyra enheter för familjearbete inklusive flertalet projekt, daghem och eftermiddagsklubbar i Helsingfors, samt Ferie- och kurscentret Högsand i Lappvik i Hangö.

Verksamheten riktar sig till svensk- och finskspråkiga barnfamiljer och deras nätverk, barn och unga (i första hand under 18 år), samt till personal inom vård, skola och omsorg. Verksamheten finansieras genom köpavtal med kommuner och med kundavgifter och understöd från olika stiftelser och organisationer.

OrdförandeRedigera

Barnavårdsföreningens ordförande
Namn År som ordförande
Anna af Schultén 1892–1924
Mathilda Heikel 1924–1926
Wilhelm Thesleff 1926–1930
Thyra Hanemann 1930–1950
Ester-Margaret von Frenckell 1950–1965
Randall Nybom 1965–1981
Thomas Tallberg 1981–2008
Martina Andersin 2008–

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera