För det organ hos bardvalar som används för att filtrera plankton, se barder.

En bard (av gäliska bard, ”sångare”) var ursprungligen en keltisk episk diktare eller sångare som ofta verkade vid de medeltida hoven som genealog och sändebud. Från 1700-talet har bard mer kommit att användas som en poetisk omskrivning för diktare i allmänhet, jämför skald.