Crwth (w:et uttalas så att det rimmar med engelskans tooth) är ett lyrliknande stråkinstrument som ursprungligen (före år 1000 e.Kr.) knäpptes. Musikinstrumentet har länge hört hemma i Wales och är besläktat med stråkharpan.

Kopia av ett Crwth-instrument från 1700-talet

Se ävenRedigera