En barangay är den näst minsta administrativa enheten på Filippinerna och är ett mindre distrikt på en nivå under stad och kommun. Det finns över 40 000 sådana smådistrikt i hela landet, och de klassificeras som antingen urbana distrikt eller landsbygdsdistrikt. Namnet betyder från början skeppsbesättning och kan jämföras med de svenska skeppslagen i Uppland.

Karta över staden Calamba och dess barangayer.