Banmästare

tidigare järnvägsyrke

Banmästare var det underbefäl vid en järnväg, som inom en "avdelning" för befälet närmast under baningenjören, hade tillsyn över arbetena samt kontrollerade banbevakningen och hade ansvaret för de tjänsteplikter, som i detalj ålåg banavdelningen. För banmästaren var i allmänhet en bostad, "banmästarestuga", uppförd vid någon järnvägsstation inom avdelningen.

KällorRedigera