Baningenjör var vid en järnväg den tekniske tjänsteman, som inom en bansektion förde befälet, ledde underhålls- och nybyggnadsarbetena samt anordnade banbevakningen och i övrigt handlade och ansvarade för banavdelningens angelägenheter.

KällorRedigera