Försäkringsinspektionen var en svensk myndighet från 1904 till 1991 som hade översyn över det svenska försäkringväsendet. Den tillkom efter lagen om allmän försäkringsrörelse hade godtagits av Sveriges riksdag 1903. Mellan åren 1886 och 1903 hanterades övervakningen av det svenska försäkringsväsendet av Civildepartementet.

Myndigheten slogs samman med Bankinspektionen 1991 och bildade därmed Finansinspektionen.

Överdirektörer och cheferRedigera

  • 1903–1908: Edvard Phragmén (Överdirektör, tillförordnad)
  • 1908–1930: Paul Laurin (tillförordnad överdirektör till 1910, överdirektör från 1910)

ChefRedigera

  • 1930–1952: Olof André Åkesson (Chef till 1939, överdirektör från 1948, generaldirektör från 1952)

Generaldirektörer och CheferRedigera