Balkvägare är en längsgående förstärkning fäst i spanten för befästande av däcksbalkar i en träbåt samt träfartyg.

Källor redigera

Se även redigera

Träbåt och Träskepps anatomi