Baga är ett folk i kustområdet i Guinea i Afrika.

Mask från Bagafolket
För vindruvan Bagase Baga (vindruva)

Bagafolket utgör den ursprungliga befolkningen i Guinea och har, till skillnad från den muslimska majoriteten av befolkningen i Guinea, bevarat sin ursprungliga religion och sederna som förknippas med den.

Bagafolket är kända för sina två meter höga dansmasker. Se vidare: Afrikansk konst.