Öppna huvudmenyn
Valborgsmässoafton på Badhusberget

Badhusberget är ett berg i Mariehamns stad. Berget är cirka 40 meter högt och på toppen står Mariehamns vattentorn. Framför vattentornet har man utsikt mot Ålands hav och över staden. I väster finns en grotta, och en hålväg kallad kärleksstigen sträcker sig över berget i öst-västlig riktning. Stigen anlades 1895 i en utvidgad spricka i berget. En gångstig i riktning mot sydväst leder in i Badhusparken och ner till Västerhamn och museifartyget Pommern.

Flag of Åland.svg Ålandsportalen