Backup är ett program från Apple Computer som ingår i tjänsten .Mac. Programmets funktion är säkerhetskopiering.

Senaste version är 3.1