Backa-Hosjö AB, tidigare skogsindustribolag med verksamhet från 1909 främst i Sparreholm med Sparreholms Sågverk, samt i Vrena med Vrena plattfabrik.

Bolaget bildades 1897 i Dalarna under namnet Nittsjö Tegelverks AB och namnändrades 1903 till Backa-Hosjö AB. År 1906 köptes Hålbonäs gods med bland annat sågverk och tegelbruk. Efter all skog avverkats, såldes egendomen 1915. Antalet arbetare inom bolaget uppgick till ca 170 år 1946. Årstillverkningen låg på omkring 4.000 standards sågade och 4.000 standards hyvlade trävaror samt 4,5 miljoner tegelvaror. Aktiekapitalet var samma år 2.925.000 kr. Till bolaget hörde även ca 10.000 hektar skog. Holmens Bruks och Fabriks AB köpte Backa-Hosjö 1943, och bolaget kom att kvarstå som ett dotterbolag i ytterligare ett par år innan verksamheten inordnades i moderbolaget.