BAT-principen (Best Available Technique) innebär att alla nyinvesteringar som görs med denna teknik, görs med bästa möjliga teknik, ur miljösynpunkt.