Båtsport är en benämning på sjöfart i rekreationssyfte. De båtar som används för båtsport kallas fritidsbåtar.

Thundercat i Vaxholmsloppet.

Båtsport kan delas in i: