Båtgravar är en förhistorisk gravtyp som till skillnad från skeppssättningar och båtformade stensättningar karakteriseras av att hela små träbåtar begravts med den döde. Utanför Skandinavien är båtgravar nästan okända (men se Sutton Hoo) och ses som ett tecken på skandinaviska kontakter.

Båtgrav på gravfältet i Skamby, Östergötland.
Valsgärde båtgravfält, Uppsala

Båtgravarna hör med få undantag till vendeltiden och vikingatiden. De är ovanliga: tidens typiska gravskick var i stället kremering med gravsättning under hög eller stensättning. I sådana brandgravar hittas ibland stora mängder klinknitar i järn, vilket förmodligen också är rester av båtar. Men ordet "båtgrav" brukar i regel underförstått beteckna obrända gravar.

De svenska båtgravfälten har blivit mycket omtalade eftersom gravgåvorna dels ofta är ovanligt rika och dels i regel är ovanligt välbevarade jämfört med vanliga brandgravar.[1]

Hittills är endast elva svenska gravfält med minst två båtgravar kända:

 • Vendels kyrkbacke, Uppland (fjorton båtgravar utgrävda)
 • Valsgärde i Gamla Uppsala sn, Uppland (femton båtgravar utgrävda)
 • Gamla Uppsala prästgård, Uppland (sex båtgravar: fyra utgrävda ca 1970, två 2019)
 • Ultuna i Bondkyrko socken, Uppland (två båtgravar utgrävda)
 • Tuna i Alsike socken, Uppland (tio till tolv båtgravar utgrävda)
 • Tuna gravfält i Badelunda socken, Västmanland (åtta båtgravar utgrävda, samtliga kvinnogravar). En av dessa är Tunabåten.
 • Norsa i Köpings sn, Västmanland (femton båtgravar synliga, en utgrävd)
 • Sala stad, Västmanland (fyra båt- och kistgravar utgrävda)
 • Skamby i Kuddby församling, Östergötland (tio båtgravar synliga, en utgrävd 2005)[2]
 • Norra Berga i Mjölby sn, Östergötland (tio båt- och kistgravar synliga, ingen utgrävd)
 • Malm i Styrstad sn, Östergötland (tre båtgravar synliga, ingen utgrävd)

Därtill kommer flera enstaka båtgravar med något vidare geografisk spridning i Sverige (Södermanland, Småland, Öland, Blekinge), varav båtgraven på Öland är rikt utrustad.

ReferenserRedigera