Vendels kyrka

kyrkobyggnad i Tierps kommun

Vendels kyrka är en kyrkobyggnad i Vendels socken i Tierps kommun. Den är församlingskyrka i Vendel-Tegelsmora församling. Den ligger knappt 40 km norr om Uppsala, 18 km norr om Björklinge och 10 km söder om Örbyhus. Kyrkan ligger på krönet av Vendelåsen med utsikt över den omgivande slättbygden. Detta är en gammal bygd och många arkeologiska fynd har gjorts i omgivningarna.

Vendels kyrka
Kyrka
Vendels kyrka
Vendels kyrka
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Vendel-Tegelsmora församling
Plats Vendels Prästgård 101, 748 95 Örbyhus
 - koordinater 60°9′48.85″N 17°36′4.05″Ö / 60.1635694°N 17.6011250°Ö / 60.1635694; 17.6011250
Invigd 1200-talet

Kyrkobyggnaden Redigera

Kyrkan är byggd i tegel och har en senromansk prägel. Den är känd för sina väggmålningar av Johannes Iwan från åren 1451-1452, med scener som föreställer Sankt Göran och draken och den heliga Katarina. Målningarna, som kalkades över på 1700-talet, har sedermera åter tagits fram.

Kyrkan började troligen uppföras under 1200-talets senare hälft. Den byggdes i romansk stil och bestod av långhus och ett smalare kor samt en sakristia, vilken ännu finns kvar. Enligt en legend invigdes den färdiga kyrkan år 1310. Den var då invändigt försedd med trätunnvalv. Under 1300-talet byggdes ett vapenhus och under samma århundrade tillkom målningsdekorationer, av vilka fragment kvarstår i en nisch mellan koret och predikstolen samt på väggarna i vapenhuset.

Cirka 1450 välvdes kyrkan med tegelvalv, vilka 1451 försågs med målningar av den framstående upplandskonstnären Johannes Iwan.

Redan 1637 fanns ett orgelverk och 1685 skänktes en predikstol till kyrkan av Anders Larsson Höök och dennes hustru Anna Mackeij[1]. År 1734 byggdes en korsarm i norr. För att få in mera ljus i kyrkan höggs 1736 de tidigare höga smala medeltida fönstren upp och väggarna inne i kyrkan vitmenades. Därmed doldes alla de praktfulla målningsdekorationerna. År 1752 installerades en altaruppsats och under 1700-talet restes också nuvarande klockstapeln.

År 1930 restaurerades kyrkan och en del av de överkalkade målningarna togs fram. Renoveringen av målningarna har fortsatt under senare år och är ännu inte avslutad.

Inventarier Redigera

Bildgalleri Redigera

Orglar Redigera

Huvudorgel Redigera

Manual I Manual II Pedal Koppel
Principal 8' Hålflöjt 8' Subbas 16' I/II
Trägedackt 8' Fugara 8' Gedacktbas 8' P/I
Oktava 4' Tvärflöjt 4' P/II
Nachthorn 4' Täckflöjt 2'
Quinta 3' Dulcian 8'
Oktava 2' Tremulant
Ters 1 3/5'
Mixtur
Tremulant

Disposition Redigera

Huvudverk C-f³ Svällverk C-f³ Pedal C-d¹ Koppel
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Subbas 16’ I/P
Gedackt 8’ * Principal 4’ * Octava 8’ II/P
Octava 4’ Flöjt oktaviant 4’ Octava 4’ II/I
Flöjt 4’ * Svegel 2’ * Basun 16’ 4’I/I
Octava 2’ * Sesquialtera II chor. 2 2/3’ + 1 3/5’ * 16'II/I
Mixtur III-IV chor. * Scharff III chor. *
Trumpet 8’ Corno 8’ Fasta komb.
Crescendosvällare P, Mf, F & T

Orgel i Mariakapellet Redigera

Disposition Redigera

Manual C-f³
Gedackt 8’
Täckflöjt 4’
Principal 2’
Nasat 1 1/3’

Bogårdsmur Redigera

Ursprungligen omgärdades kyrkogården av en storslagen medeltida bogårdsmur med tre stigluckor. Den norra luckan var en bland de största i Sverige. När man 1881 rev den östra delen av muren och dess stiglucka inför en utvidgning av kyrkogården, påträffades 14 stycken rikligt utrustade båtgravar härstammande från perioden 500-800. Eftersom fynden gjordes vid Vendels kyrka har perioden fått namnet "Vendeltiden".

Referenser Redigera

  1. ^ Harlin, Tord & Norström, Bengt Z; Vendels kyrka, Vendels församling, 2007, ISBN 91-975769-4-8, sid 74

Litteratur och källor Redigera

Externa länkar och källor Redigera