För orten Porjus, se Porjus

Bårjås (segel) är en populärvetenskaplig tidskrift som utges av det lulesamiska kulturcentret och museet Árran i Tysfjords kommun i Norge.

Árran

Bårjås utges en gång per år sedan 1999 och innehåller artiklar på lulesamiska, norska och svenska.

 • 1999 Forskning i lulesamiskt område
 • 2000 Læstadianismen: från en ropande röst till ett växande blomster
 • 2001 Samiska landskap
 • 2002 Det lulesamiska språket idag - och i morgon?
 • 2003 Politik, hjortron och identitet
 • 2004 Rötter, fötter och slagstövler - om att vara ung i Sápmi
 • 2005 Båtar, fiske och folktro - samisk kustkultur
 • 2006 Folk, hus och långa tankar ...
 • 2007 Berättelser, värden och framtid
 • 2008 Mångfald
 • 2009 Kulturminnen
 • 2010 Kultur och naturarv
 • 2011 Samer – från forskningsobjekt till forskere
 • 2012 Livsmönster – renskötsel, hälsa och forskningsetik
 • 2013 Spår – om samiska förebilder och forntidsminnen
 • 2014 Tradition och förnyelse
 • 2015 På lejd
 • 2016 Föremål
 • 2017/2018 Berättelser och skildringar
 • 2019 Värme, heliga platser, konst och silver
 • 2020/2021 Mångfaldiga samiska samhällen – historia och kultur
 • 2022 På vandring i samiska landskap