Axel von Rosen

svensk ämbetsman och greve
För andra betydelser, se Axel von Rosen (olika betydelser).

Axel Pontus von Rosen, född 28 januari 1773 på Bogesund i Roslagen, död 25 oktober 1834 i Göteborg, var en svensk greve och ämbetsman.

Axel von Rosen.
Landshövding Axel von Rosens gravvård på Stampens kyrkogård i Göteborg.

Axel von Rosen ägnade sig till en början åt krigs- och hovtjänst samt deltog i 1788–90 års krig mot Ryssland. År 1805 blev han vice landshövding i Karlstads län, för att 1808 bli ordinarie. Som sådan utövade han en nitisk verksamhet för proviantering av trupperna i kriget mot Norge. Arresterad av värmländska fördelningen vid statskuppens begynnelse 1809, förflyttades han senare under året till landshövdingeposten i Göteborg. Där blev det nu hans sak att, trots Sveriges genom Fredrikshamnsfreden påtvungna anslutning till kontinentalsystemet, genom hemliga förhandlingar fortfarande upprätthålla goda förbindelser och samfärdsel med engelsmännen. Detta värv, som året därpå än mer försvårades genom den likaledes påtvingade krigsförklaringen mot England, fullgjorde han ända till freden 1813 med största skicklighet.

Efter Kielfreden 1814 utnämndes han till guvernör över Trondheims län, en plats, som han genom norrmännens resning aldrig kom att tillträda, men utsågs i stället i augusti till en av guvernörerna över den av svenskarna ockuperade sydliga delen av Norge. Vid årets slut återvände han till sin landshövdingepost i Göteborg, som alltjämt sköttes med synnerlig skicklighet, så att han framstod som en av rikets dugligaste landshövdingar. Vissa av Rosens i Engeströmska samlingen (Kungliga biblioteket) förvarade brev är avtryckta i Ahnfelts "Ur svenska hofvets och aristokratiens lif" (5:e delen).

Axel von Rosen tillhörde ätten von Rosen och var son till landshövdingen Fredrik Ulrik von Rosen och grevinnan Hedvig Sophia Stenbock. Modern var överhovmästarinna hos kronprins Gustav Adolf och dotter till det estländska lantrådet Fredrik Magnus Stenbock och dotterdotter till Adam Carl De la Gardie. Axel von Rosen var gift med Johanna Fredrika Ribbing af Koberg, och fick fyra barn med henne. Äldsta dottern var gift med greve Claës Sven Lagerberg och sedan med Claës Philip von Mecklenburg. Äldste sonen Gustaf von Rosen var hovmarskalk. Även nästa äldsta sonen Robert kom att bli hovmarskalk.

Källor redigera

Vidare läsning redigera

Företrädare:
Arvid von Nolcken
Landshövding i Värmlands län
1807–1809
Efterträdare:
Olof Wibelius
Företrädare:
Johan Fredrik Carpelan
Landshövding i Göteborgs och Bohus län
1809–1834
Efterträdare:
Gillis Edenhjelm