Engeströmska samlingen, även Engeströmska biblioteket, kallas den förre utrikesstatsministern Lars von Engeströms skriftsamling, som numera huvudsakligen finns hos Kungliga biblioteket i Stockholm.

Ursprunget till denna samling är rester av ett antal arkiv från 1600-talet efter ärkebiskop Johannes Lenaeus och riksrådet Mattias Biörenklou med flera. Genom arv fick släkten Glos, senare Edenberg, och slutligen statssekreteraren Mathias Benzelstierna dessa i sin ägo. Den sistnämnde, som även förvärvade sin farbror censor librorum Gustaf Benzelstiernas handskrifter, lät sina bok- och manuskriptsamlingar ingå i sitt 1790 för systersonen Lars von Engeström stiftade fideikommiss.

1864 gav Högsta domstolen tillstånd att överlåta samlingen till Kungliga biblioteket. Arkivalier och delar av handskrifterna överfördes 1879-83 till Riksarkivet.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Engeströmska samlingen i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)

Externa länkarRedigera