Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser är två svenska privata stiftelser inom Johnsonsfären. Tillsammans äger de 99 procent av rösterna och 87 procent av kapitalet i investmentbolaget Nordstjernan AB. Stiftelserna etablerades 1947 av generalkonsul Axel Ax:son Johnson och hans hustru Margaret.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål syftar till att främja vetenskaplig forskning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Den äger 85 procent av kapitalet och har två procent av rösterna i Nordstjernan.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse äger två procent av kapitalet och har 94 procent av rösterna i Norstejernan AB. Den syftar till att stödja ättlingar till stiftens grundare genom att vara långsiktig ägare i Nordstjernan.

Genom stiftelserna kontrollerar således familjen Johnson den av Norstjernan ägda delen av Johnsonsfärens företag.

Källor

redigera