Atlantropa, även kallad Panropa, var namnet på det föreslagna megaprojekt som den tyska arkitekten Herman Sörgel utarbetatade på 1920-talet. Dess centrala inslag var ett vattenkraftverk som skulle byggas över Gibraltar sund, vilket skulle ha gett enorma mängder vattenkraft och skulle ha lett till en sänkning av ytan av Medelhavet med upp till 200 meter, vilket öppnar upp nya stora landområden för bebyggelse, till exempel i Adriatiska havet.

En konstnärs uppfattning om hur Atlantropa skulle ha kunnat se ut om det hade blivit verklighet.

Projektets delar bestod av byggnation av ytterligare fyra stora dammar:

Sörgel beräknade att projektets byggtid skulle sträcka sig över ett sekel. Atlantropa skulle ge mark och mat, sysselsättning, elkraft, och mest av allt, en ny vision för ett enat Europa och Afrika.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera