Gibraltartunneln

föreslaget byggprojekt med syftet att förena Europa och Afrika med en järnvägstunnel under Gibraltar sund

Gibraltartunneln är ett föreslaget byggprojekt med syftet att förena Europa och Afrika med en järnvägstunnel under Gibraltar sund.

Gibraltar sund.

En förstudie som stod klar 2008 kastade tvivel över projektets genomförbarhet.[1] När och om borrningen ska starta och när tunneln ska stå klar är osäkert. Sundet är cirka 14 kilometer brett, men tunnelns längd skulle vara omkring 40 kilometer, eftersom sundet är så djupt (som djupast omkring 900 meter). Kostnaden bedöms till 5–10 miljarder euro.

Det har också pratas om en bro över sundet, och flera arkitekter har ritat förslag på hur en sådan skulle kunna utformas, men det är liksom med tunneln osäkert om det går att genomföra.[2][3]

ReferenserRedigera