Öppna huvudmenyn

Astrocyter är de största av gliacellerna och namnet kommer av att de är stjärnformade. Kärnan är centralt belägen och ljus med flera nukleoler. Den har många utskott som går från cellkroppen och många av utskotten terminerar på andra astrocyter, nervceller, synapser, hjärnyta eller blodkärlsväggar.

Astrocyten delas in i två huvudgrupper: protoplasmatiska och fibrillära astrocyter. Protoplasmatiska astrocyter finns i ryggmärgens och hjärnans grå substans; den fibrillära finns i vit substans. De förra har tjocka utskott och de andra tunnare. Vid preparering för mikroskopering syns oftast enbart kärnan som är oval med ett par nukleoler i och relativt ljus.

Astrocyter bidrar till att skapa en kemiskt stabil miljö, de tar upp överflöd av neurotransmittorer, bidrar till kapillärernas unika egenskaper, är viktiga för migrationen av nervceller under embryonaltiden samt bildar ärrvävnad och hämmar därmed regenerering.