Asociologism

avfärdande inställning till sociologi

Asociologism avser en avfärdande inställning till sociologi och sociologisk forskning eller ett konsekvent negligerande av sociologins förklaringsmodeller.[1][2][3][4]

Asociologism kan även innebära att någon helt saknar förmågan att förstå ett fenomen i dess sociala kontext, och kan förekomma tillsammans med exempelvis historielöshet (ahistoricism) då någon saknar förmågan att förstå ett fenomen i såväl dess sociala som historiska kontext.[5]

Källor redigera