Pär Arvid Gierow, född den 8 augusti 1873 i Lund, död den 4 november 1944 i Räng[1], var en svensk präst och skolman.

Arvid Gierow.

Gierow tog teoretisk och praktisk teologisk examen i Lund 1897 och prästvigdes samma år. Han verkade från 1901 som regementspastor vid olika regementen. Samma år blev han folkskoleinspektör i Helsingborg, och 1918 teologie doktor.

Gierow innehade en mängd kommunala förtroendeuppdrag och visade stort intresse för den moderna pedagogiken och pedagogiska ämnen. Bland hans skrifter märks Augustini betydelse i pedagogikens historia (1901), Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia (1917–1918), samt, tillsammans med H. Henrikz och S. Malmberg, Handbok för lärare i kristendomskunskap (1926–1927).

Arvid Gierow var son till Carl Gierow samt far till Karl Ragnar och Krister Gierow.

Källor

redigera