Artukais (Artukainenfinska) är en stadsdel i Åbo stad. Den ligger cirka fem kilometer väster om stadens centrum. Artukais har mindre än 100 invånare men mycket industri. Gatorade Center, grundad under namnet Åbohallen ligger här.

Artukainen i Åbo kommun