Arouquesa är en koras från Portugal. Kons mankhöjd är ca 123 cm, tjurens ca 134 cm, vilket gör att rasen kan beskrivas som en liten ras. Kon väger 360-430 kg, tjuren 700-900 kg. Pälsen är ljust brun. De vida hornen är riktade framåt, först ner och sen upp. Arouquesa är anpassad för att leva i bergen - dess bakben är mycket muskulösa. I början av 1900-talet exporterades ofta oxar till Storbritannien för sitt kött. 1902 vann Arouquesaköttet pris för bästa köttet i Paris. I Portugal räknas rasen som den bästa för köttproduktion. Djuren är väldigt långlivade och varje ko kan under sin livstid föda 16-18 kalvar.

Arouquesa