En arkivolt är en valvbåge i, ursprungligen, klassisk arkitektur men associeras idag främst med medeltidens perspektivportaler.

Arkivolt vid Speyers domkyrka

I den klassiska arkitekturen kan en arkivolt betraktas som en krökt arkitrav.

I den romanska arkitekturens perspektivportaler lades flera arkivolter intill varandra och var och en av dessa dekorerades med rundstavar.

I den gotiska arkitekturen portaler var arkivolterna rikt dekorerade med skulpturer.