Ett arbetsutskott, förkortat AU, är en utsedd grupp inom en större styrelse som har att bereda ärenden till styrelsemötena och också ofta hanterar mer löpande ärenden inom styrelsens mandat.

Arbetsutskottet i en kommunstyrelse brukar förkortas KSAU.

Se ävenRedigera