Arbetsplatsdemokrati innebär att alla som arbetar på en arbetsplats kan vara med och påverka på arbetsplatsen.

SverigeRedigera

Inom svensk arbetsrätt sker detta utifrån Medbestämmandelagen (MBL) och de kollektivavtal som arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen tecknat. Lokalt kan man även teckna samverkansavtal som är utveckling av MBL.

Exempel på arbetsplatsdemokratiRedigera