Ett arbetsdjur är ett husdjur som används i arbete. Exempelvis oxar och hästar används på åkrar ibland och blir då arbetsdjur.

En fårhund.

Numera finns även mekaniska varianter av "arbetsdjur", till exempel Järnhästen och Oxen, se skogsmaskin.

Arbetande hundar kallas brukshundar.