För rikrådet som avled 1434, se Anund Algotsson Sture, för riksrådet som avled 1464, se Anund Sture (död 1464).

Anund Sture, död 1360 eller 1361, var en svensk riddare och riksråd.

Anund Sture
Titlar
Tidsperiod troligen 21 juni 1327
Ståthållare i Skåne
Tidsperiod 1333
Personfakta
Död 1360 eller 1361
Släkt
Frälse- eller adelsätt Stureätten
Sätesgård Rydboholm
Familj
Make/maka syster till Karl Näskonungsson
Barn Magnus Anundsson Sture

Anund Stures sigill från 1323

Vapensköld; I fält av guld tre balkvis ställda svarta sjöblad

Anund Sture var en av kung Birgers betrodda män, och han tycks ha deltagit redan i det stora fredsmötet i Helsingborg 1310, då man lyckades åstadkomma en tillfällig försoning mellan kung Birger och hertigarna, men gick snart över till hertig Erik, och 1321 tillhörde han hertiginnan Ingeborgs råd och belönades av henne detta år för gjorda tjänster.

Sture blev slagen till riddare troligen 21 juni 1327 när hertiginnan Ingeborg gifte sig med Knut Porse. Under Magnus Eriksson var han en av riksrådets mest ansedda och mest betrodda medlemmar. Han var kunglig ståthållare i Skåne 1333 och svenskt ombud vid avslutandet av ett vapenstilleståndsavtal med Lübeck 1352.

Sture var troligtvis gift med en syster till riddaren Karl Näskonungsson.

Barn

  1. Magnus Anundsson Sture, riddare och riksråd.
  2. Ingeborg, levde 1381 och var då gift.

Källor

redigera