Öppna huvudmenyn
Dalarnas äldsta sigill (från 1435)

Sigill, insegel, användes tidigare för att bekräfta dokument, på samma sätt som numera görs med en underskrift. Med sigill kan avses både sigillstamp eller en signetring, och ett avtryck av dem i lack, vax eller liknande material. På sigillstampen eller signetringen finns en ingraverad symbol, unik för den som skriver under. Sigill fanns för enskilda personer, för städer, härad, domstolar och stater.

I Sverige har sigill förlorat sin betydelse under 1900-talet medan de i många andra länder fortfarande används för att bekräfta viktiga dokument som lagar och domar. Ursprungligen var sigillet det viktigaste instrumentet för att ge dokument juridisk giltighet, eftersom mycket få utanför kyrkan var skrivkunniga. Stockholms privilegiebrev från 1436 har 54 bevarade sigill och finns i Stockholms stadsarkiv.

Läran om sigill kallas sfragistik och räknas som en historisk hjälpvetenskap.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera