Antti Ahlström

Antti (Anders) Ahlström, född 7 november 1827 i Sastmola, död 10 maj 1896 i Helsingfors, var en finländsk industriman, mest känd som grundaren av A. Ahlström Oy.

BiografiRedigera

Antti Ahlström var sjätte barn i ordningen i en familj med nio barn till hemmansägaren Erkki Ahlström och Anna Norrgård i Sastmola kyrkby i norra Satakunda. Familjen Ahlström var tvåspråkig. Han hade några års skolgång vid elementarskolan i Björneborg. Efter att ha tvingats gå om klassen hösten 1847, lämnade han skolan. I december 1850 gifte han sig med den förmögna änkan Greta Liljeblad på Isotalo hemman i Långfors by i östra Sastmola. Paret fick fyra barn, till vilket tillkom Gretas fem barn från sitt tidigare äktenskap.

Familjens jordbruk kompletterades med en småskalig vattenkvarn och ett litet lumppappersbruk samt delägarskap i en husbehovssåg i Långfors by.
 antti Ahlström satsade också på rederirörelse med fartyg i internationell fraktfart året runt.

En avgörande händelse i Ahlströms karriär var köpet av Norrmarks bruk (privilegierat 1806) hösten 1870. Förvärvet skedde vid en exekutiv auktion efter K. J. Lönegren, som efter mitten av 1800-talet byggt upp ett omfattande industri- och jordbruksimperium i Satakunda, vilket som mest sysselsatte mer än 3 000 arbetare jämte familjemedlemmar. Till det lönegrenska industri- och egendomskomplexet hörde utom Norrmark också Fredriksfors, Fredriksberg samt andelar i Björneborgs mekaniska verkstad och Björneborgs bayerska ölbryggeri. Genom Norrmarksaffären, som vann laga kraft 1873, blev Antti Ahlström i främsta rummet industriman.

Antti Ahlström blev en viktig sysselsättare i sitt hemlandskap Satakunda efter han hade ropat in Norrmarks järnbruk vid en auktion. Senare ägde han flera järnbruk och sågverk i flera orter. Han blev även en betydande kulturmecenat.

Antti Ahlström blev slutligen kommerseråd. När Ahlström avled i lunginflammation lämnade han enligt bouppteckningen efter sig en förmögenhet om 4,6 miljoner guldmark. I verkligheten var den åtskilligt större enligt firman A. Ahlströms huvudbok för 1896 jämte bouppteckningens uppgifter om privatförmögenheten 11,4 miljoner. Den enda person i Finland som i rikedom kunde tävla med Ahlström var skeppsredaren Otto Malm i Jakobstad, vars bouppteckning ett par år senare upptog en förmögenhet om 10,8 miljoner.

Efter det att Greta Liljeblad avlidit 1870, gifte han om sig med köpmannadottern Eva Holmström från Kristinestad 1871.


Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera