Ej att förväxla med Asymmetri.

Antisymmetri innebär att den ena sidan av ett objekt är ett negativ[förtydliga] av den andra.

Ett exempel är udda funktioner, som är antisymmetriska under paritetstransformation.

Ett annat exempel är antisymmetriska matriser. En antisymmetrisk matris är en kvadratisk matris där alla element aij= -aji. Detta betyder att elementen i diagonalen är lika med 0.

Varje kvadratisk matris kan uttryckas som summan av en symmetrisk och en antisymmetrisk matris.