Ej att förväxla med Antisymmetri.

Asymmetri är avsaknaden av symmetri.

En krabba med en klo som är större än den andra är ett exempel på asymmetri.

Det finns många exempel på asymmetri i naturen, till exempel vissa kirala molekyler (kan men behöver inte vara asymmetriska) och djur som är asymmetriskt uppbyggda. Se även artikeln om blomsymmetri.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.