Anna Sågvall Hein

svensk lingvist

Anna Sågvall Hein, född 1941; professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet sedan 1990, dekanus vid språkvetenskapliga fakulteten sedan 2002.

Företrädare:
Carl Göran Andrae
Inspektor för Östgöta nation
1992–2005
Efterträdare:
Ulf Pettersson