Andningsdepression

medicinskt tillstånd då andningscentrum i hjärnan delvis slås ut och individen i fråga förlorar förmågan att andas fullgott

Andningsdepression, är ett medicinskt tillstånd då andningscentrum i hjärnan delvis slås ut och individen i fråga förlorar förmågan att andas fullgott.

Andningsdepression
Klassifikation och externa resurser
ICD-10R09.2
ICD-9799.1

Tillståndet betraktas allvarligt, och ofta föreligger stor risk för andningsstillestånd, vilket är direkt livshotande.

OrsakerRedigera

Andningsdepression kan ha många orsaker, till de vanligaste hör:

Tillståndet är en av de vanligaste direkta dödsorsakerna bland missbrukare.

Då andningsdepressionen är orsakat av förgiftning/överdosering med till exempel opiater såsom morfin, kodein och fentanyl används injektioner med naloxon för att häva tillståndet.

Alkoholintag kombinerat med överanvändning av dextropropoxifen toppar statistiken av orsaker till andningsdepression.[källa behövs] Dextropropoxifen är dock sedan 2011 avregistrerat i Sverige och förskrivs inte längre.[1]

ReferenserRedigera