För filmen om finanskrisen, se Överdos (film).

Överdos är när någon tar en större dos än rekommenderat av en drog eller läkemedel. Därmed ger substansen en större eller annorlunda effekt än önskat.

Vad som händer vid överdos beror på vilken drog det är och på individens förutsättningar (se stress - sårbarhetsmodellen). Överdos av psykoaktiva substanser kan ge akut drogförgiftning. Vissa substanser är relativt ofarliga att överdosera medan andra kräver omedelbar läkarvård (se serotonergt syndrom).

Kombinationer av olika sorters droger kan också medföra negativa effekter som inte skulle uppstå om drogerna tas separat, ett klassiskt sätt att överdosera genom kombination är alkohol och paracetamol eller liknande smärtstillande medel.

En överdos av opiater medför att andningsreflexen slås ut och personen slutar således andas.