Anders Hultgård

professor i religionshistoria

Anders Nilsson Hultgård, är en svensk religionshistoriker och professor. Han är född den 23 december 1936 i Szczecin i Polen och son till senare kyrkoherden i Norrköping Nils Hultgård och Britta Paulsson. Han tog studentexamen i Norrköping 1958, blev fil mag 1962, teol kand 1965, teol lic 1969 och teol dr 1971, och docent i religionshistoria 1975 allt vid Uppsala universitet. Han är prästvigd i Linköping 1973. Han var professor i nordisk mytologi vid universitet i Bergen 1985-90, gästprofessor vid University of California, Sta Barbara våren 1990 och universietslektor vid Uppsala universitet 1990-94. Han blev professor i religionshistoria med inriktning mot indoeuropeiska religioner vid Uppsala universitet 1995 och emeritus 2001. Han är till sin vetenskapliga inriktning iranist och författare till en rad vetenskapliga verk inom dessa områden. Han är ledamot av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien och Nathan Söderblom-Sällskapet.

Externa länkarRedigera

Lista över publikationer i DIVA