Anders Hederstierna

svensk ekonom

Anders Hederstierna, född 1953, är en svensk ekonomie doktor (HHS), docent och från den 1 februari 2013 till den 31 augusti 2018 rektor för Blekinge tekniska högskola.

Anders Hederstierna, Lunds universitets högtid 2015, Lund
Företrädare:
Ursula Hass
Rektor för Blekinge tekniska högskola
2013 –2018
Efterträdare:
Mats Viberg