Andens frukt är inom kristendomen de egenskaper som befrämjas av långvarig kontakt med den Helige Ande.

På en arkadbåge i Katedralen i Fulda skildras tre av andens frukter: tålamod, mildhet, godhet.

Uttrycket kommer från Paulus som i Galaterbrevet 5:22–23 räknar upp följande nio egenskaper:

  • kärlek
  • glädje
  • frid
  • tålamod
  • vänlighet
  • godhet
  • trofasthet
  • ödmjukhet
  • självbehärskning

Se även redigera